Ateliér Aproving s.r.o. sa zaoberá komplexným projektovaním stavieb, inžinierskou činnosťou pred výstavbou, počas výstavby a po ukončení výstavby. Vypracúvame projekty pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a realizačné projektové dokumentácie. Samozrejmosťou je poradenská činnosť pre investorov pri investičných zámeroch, výberových konaniach na zhotoviteľa stavby ako aj výkon stavebného dozoru počas výstavby. Naša spolupráca sa s Vami nekončí odovzdaním projektu......

Projektová činnosť

Inžinierska činnosť

Architektonické štúdie

PROFESIONÁLNE PROJEKTOVÉ, IŽINIERSKE A ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY