Ateliér Aproving s.r.o. sa zaoberá komplexným projektovaním stavieb, inžinierskou činnosťou pred výstavbou, počas výstavby a po ukončení výstavby. Vypracúvame projekty pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a realizačné projektové dokumentácie. Samozrejmosťou je poradenská činnosť pre investorov pri investičných zámeroch, výberových konaniach na zhotoviteľa stavby ako aj výkon stavebného dozoru počas výstavby. Naša spolupráca sa s Vami nekončí odovzdaním projektu......

NÁŠ TÍM

Ing. Roman Vaľo

konateľ, hlavný inžinier projektov

projektant KPS, TZB

valo@aproving.sk

+421 910 939 575+421 910 939 575

Mgr. Klaudia Vaľová

konteľka, personalistka

špecialistka PBS

valova@aproving.sk

+421 907 825 130+421 907 825 130

Ing. Miroslava Machyniaková

asistentka, ekonómka

machyniakova@aproving.sk

+421 911 825 140+421 911 825 140

Dušan Vaľo

stavebný dozor

dusanvalo@aproving.sk

+421 905 158 342+421 905 158 342

Ing.arch. Monika Tomačeková

architektka, projektant KPS

tomacekova@aproving.sk

+421 911 939 571+421 911 939 571

Ing.arch. Miroslav Úradník

architekt, projektant KPS

uradnik@aproving.sk

+421 911 939 571+421 911 939 571

Ing. Tomáš Bášti

projektant KPS

basti@aproving.sk

+421 911 939 570+421 911 939 570

Ing. Jozef Podhorec

projektant KPS

podhorec@aproving.sk

+421 908 495 333

Juraj Furman

kreslič KPS

furman@aproving.sk

+421 911 939 570

Martin Sihelský

kreslič KPS, TZB

sihelsky@aproving.sk

+421 911 939 570

Lýdia Lichancová

projektantka TZB

lichancova@aproving.sk

+421 911 939 570

Vladimír Vojenčiak

kreslič KPS

vojenciak@aproving.sk

+421 911 939 570

Tomáš Ternóczki

kreslič KPS

ternoczki@aproving.sk

+421 911 939 570

Kristián Ternócky

kreslič KPS

ternockykristian@aproving.sk

+421 911 939 570

Juraj Demko

kreslič KPS, PBS

demko@aproving.sk

+421 911 939 570

Bc. Daniel Pastva

inžinierska činnosť

pastva@aproving.sk

+421 911 939 570

Ing. Branislav Paška

statika

paska@aproving.sk

externý spolupracovník 

Ing. Vladimír Klešč

elektroinštalácie

externý spolupracovník 

Ing. Peter Dobrovolský

doprava

externý spolupracovník 

Ing. František Hrabovský

technológie ČS PHM

externý spolupracovník