Služby

Poradenská činnsť v oblasti výstaby

Architektonické štúdie

Projekty pre vydanie územného rozhodnitua

Projekty pre vydanie stavebného povolenia

Realizačné projekty

Inžinierska činnsť pre povolenie stavieb

Autorský dozor

Stavebný dozor

Kolaudačné rozhodnutia