Ateliér Aproving s.r.o. sa zaoberá komplexným projektovaním stavieb, inžinierskou činnosťou pred výstavbou, počas výstavby a po ukončení výstavby. Vypracúvame projekty pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a realizačné projektové dokumentácie. Samozrejmosťou je poradenská činnosť pre investorov pri investičných zámeroch, výberových konaniach na zhotoviteľa stavby ako aj výkon stavebného dozoru počas výstavby. Naša spolupráca sa s Vami nekončí odovzdaním projektu......

KONTAKT

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 140 100

DiČ: 2022609325

IČ DPH: SK 2022609325

Prevádzková doba

Pondelok - piatok: 07:30 - 16:00

+421 911 825 140

+421 910 939 575 

+421 47 50 11 453

info@aproving.sk